خبر مربوط به آمار جهانی تعداد جانباختگان کرونا در اخبار ۱۴ شبکه‌ی یک سیما با ادبیات عجیبی اعلام شد. به گزارش انصاف نیوز فیلم این بخش از اخبار سیما را در ادامه می‌بینید: انتهای پیام…

خبر مربوط به آمار جهانی تعداد جانباختگان کرونا در اخبار ۱۴ شبکه‌ی یک سیما با ادبیات عجیبی اعلام شد. به گزارش انصاف نیوز فیلم این بخش از اخبار سیما را در ادامه می‌بینید: انتهای پیام