اقتصادنیوز: آزمون نهمین دوره آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی در ۳۱ تیرماه ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد.

اقتصادنیوز: آزمون نهمین دوره آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی در ۳۱ تیرماه ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد.