طبق اعلام سخنگوی دولت از سال آینده آغاز‌ به‌ کار مدارس متوسطه ساعت ۷:۳۰ و ابتدایی ساعت ۸ خواهد بود، در ادارات ساعت ۷ و در بانک‌ها در سراسر کشور ساعت ۷:۳۰ است….

طبق اعلام سخنگوی دولت از سال آینده آغاز‌ به‌ کار مدارس متوسطه ساعت ۷:۳۰ و ابتدایی ساعت ۸ خواهد بود، در ادارات ساعت ۷ و در بانک‌ها در سراسر کشور ساعت ۷:۳۰ است.