زمان نشست خبری سرمربیان تیم‌های فوتبال پرسپولیس و ذوب‌آهن اعلام شد.

زمان نشست خبری سرمربیان تیم‌های فوتبال پرسپولیس و ذوب‌آهن اعلام شد.