سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش روز سه شنبه ۲۵‌ آبان برگزار می‌شود.

سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش روز سه شنبه ۲۵‌ آبان برگزار می‌شود.