زمان ثبت‌نام از کاندیدا‌های ریاست فدراسیون شطرنج طبق اطلاعیه‌ای اعلام شد.

زمان ثبت‌نام از کاندیدا‌های ریاست فدراسیون شطرنج طبق اطلاعیه‌ای اعلام شد.