اقتصادنیوز: جروم پاول رئیس فدرال‌رزرو در گفت‌وگو با وال استریت ژورنال به تشریح سیاست‌های اخیر فدرال‌رزرو پرداخت.

اقتصادنیوز: جروم پاول رئیس فدرال‌رزرو در گفت‌وگو با وال استریت ژورنال به تشریح سیاست‌های اخیر فدرال‌رزرو پرداخت.