جزییات و زمان برگزاری دو مجمع عادی سالیانه و فوق‌العاده بانک پارسیان مشخص و اعلام شد.

جزییات و زمان برگزاری دو مجمع عادی سالیانه و فوق‌العاده بانک پارسیان مشخص و اعلام شد.