از روز ششم فروردین سال آتی معاملات ربع سکه در سامانه معاملات مرکز مبادله ارز و طلای ایران آغاز می‌شود.

از روز ششم فروردین سال آتی معاملات ربع سکه در سامانه معاملات مرکز مبادله ارز و طلای ایران آغاز می‌شود.