در حادثه انفجار آگرمکن چهار کودک ۶ تا ۷ ساله به همراه یک خانم ۲۱ ساله دچار مصدومیت شدند.

در حادثه انفجار آگرمکن چهار کودک ۶ تا ۷ ساله به همراه یک خانم ۲۱ ساله دچار مصدومیت شدند.