اعلام تعرفه‌های جدید تلفن ثابت+جدول
اعلام تعرفه‌های جدید تلفن ثابت+جدول

گروه فناوری شهریاریها :مطابق رسم همیشه قبوض تلفن ثابت 15 هر ماه فرد محاسبه می‌شود. قبوض 15 مهر 92 دچار تغییراتی شده است. از ابتدای سال 91 با مصوبه شورای رقابت شرکت مخابرات، تعرفه هر پالس را از 44.7 ریال به 51.03 ریال افزایش داد. رئیس شورای رقابت می‌گوید: تلفن ثابت جز خدمات انحصاری است و از این رو این […]

13920207000069_PhotoAگروه فناوری شهریاریها :مطابق رسم همیشه قبوض تلفن ثابت 15 هر ماه فرد محاسبه می‌شود.

قبوض 15 مهر 92 دچار تغییراتی شده است. از ابتدای سال 91 با مصوبه شورای رقابت شرکت مخابرات، تعرفه هر پالس را از 44.7 ریال به 51.03 ریال افزایش داد.

رئیس شورای رقابت می‌گوید: تلفن ثابت جز خدمات انحصاری است و از این رو این شورا باید تعرفه تلفن ثابت مخابرات را تعیین کند.

به این ترتیب بیش از یک سال است که تعرفه هر پالس تلفن ثابت در استان‌های هم‌کد شده با نرخ 57.81 و در استان‌های هم‌کد نشده با نرخ 51.03 محاسبه می‌شود.

اکنون و در صورت‌حساب 15/5/92 تا 15/7/92 تلفن ثابت، تعرفه تغییر کرده؛ زیرا برای سال 92 نیز شرکت مخابرات ایران با کسب اجازه از شورای رقابت تعرفه پالس را به 58.71 افزایش داده است. مخابرات طبق مجوز شورای رقابت می‌توانست تعرفه 51.03 تا 61.8 ریال را تعیین کند که تعرفه 58.71 ریال را اعمال کرده است.

بنابراین با تغییر تعرفه پالس که مبنای محاسبه تعرفه‌های مخابراتی است، تعرفه‌ها در بخش‌های مختلف مرتبط با تلفن‌ثابت افزایش یافته است.

تعرفه‌های جدید در جدول ذیل آمده است. اعداد این جدول عینا از سایت رسمی شرکت مخابرات ایران استخراج شده است:

نوع تماس هزینه (ریال)
ثابت به ثابت شهری 71 /58
ثابت به ثابت بین شهری (از زون 1 تا زون 4) از 44 /71 تا 88 /41
مکالمه ثابت به همراه اول شهری 67
مکالمه ثابت به همراه اول بین شهری 4 /39
مکالمه ثابت به ایرانسل 750
تلفن ثابت به رایتل 625