رکنا ورزشی: ترکیب دو تیم پرسپولیس و فجر سپاسی اعلام شد.

رکنا ورزشی: ترکیب دو تیم پرسپولیس و فجر سپاسی اعلام شد.