رکنا ورزشی: در آستانه بازی امروز ترکیب دو تیم هوادار و صنعت نفت آبادان مشخص شد.

رکنا ورزشی: در آستانه بازی امروز ترکیب دو تیم هوادار و صنعت نفت آبادان مشخص شد.