رکنا ورزشی: در آستانه بازی امروز ترکیب استقلال و نفت مسجد سلیمان مشخص شد.

رکنا ورزشی: در آستانه بازی امروز ترکیب استقلال و نفت مسجد سلیمان مشخص شد.