تاریخ برگزاری مسابقات دوومیدانی قهرمانی جهان از سوی فدراسیون جهانی اعلام شد.

تاریخ برگزاری مسابقات دوومیدانی قهرمانی جهان از سوی فدراسیون جهانی اعلام شد.