اداره ریاست جمهوری آذربایجان آمادگی خود را برای دیدار با نمایندگان جمعیت ارمنی قره باغ اعلام کرد.

اداره ریاست جمهوری آذربایجان آمادگی خود را برای دیدار با نمایندگان جمعیت ارمنی قره باغ اعلام کرد.