رئیس اداره بهداشت، امداد و درمان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران از اعلام آمادگی ارتش برای استقرار بیمارستان سیار صحرایی در خوی خبر داد….

رئیس اداره بهداشت، امداد و درمان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران از اعلام آمادگی ارتش برای استقرار بیمارستان سیار صحرایی در خوی خبر داد.