آخرین رنکینگ فوتسال دنیا اعلام شد که در آن ایران همچنان در رده ششم قرار دارد.

آخرین رنکینگ فوتسال دنیا اعلام شد که در آن ایران همچنان در رده ششم قرار دارد.