کادری سیمسون مسئول سیاست انرژی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه گفت کمیسیون اروپا اواخر ماه جاری طرحی را ارائه خواهد کرد که چگونه اتحادیه اروپا می‌تواند دو سوم مصرف گاز روسیه را تا پایان سال ۲۰۲۲ جایگزین کند….

کادری سیمسون مسئول سیاست انرژی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه گفت کمیسیون اروپا اواخر ماه جاری طرحی را ارائه خواهد کرد که چگونه اتحادیه اروپا می‌تواند دو سوم مصرف گاز روسیه را تا پایان سال ۲۰۲۲ جایگزین کند.