رکنا: سومین کنگره جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی با شعار «منشور ولایی، عمل انقلابی، بصیرت جانبازی، به سوی افق روشن» برگزار شد.

رکنا: سومین کنگره جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی با شعار «منشور ولایی، عمل انقلابی، بصیرت جانبازی، به سوی افق روشن» برگزار شد.