نتایج نهایی ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی در شهر شهریار
نتایج نهایی ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی در شهر شهریار
شهریار- نتایج ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر شهریار به شرح ذیل اعلام می گردد.

برای دیدن لیست کلیک کنید

اعضا اصلی شورای شهر شهریار:

۱ – میلاد اسمعیل زاده نام پدر محمد حسین دارای ۱۱۳۳۹ رای

۲ – فریدون وکیلی نام پدر حکم علی دارای ۹۱۳۶ رای

۳ – حسین راد نام پدر برات دارای ۸۹۹۰ رای

۴ – داوود اخباری نام پدر علی اشرف دارای ۸۸۸۵ رای

۵ -طیب حیدری نام پدر قدرت اله دارای ۸۶۶۵ رای

۶ – علی صادقی نام پدر ولی اله دارای ۸۱۵۲ رای

۷ – میثم قربانی نام پدر منصور دارای ۷۹۲۳ رای

۸ – یوسف قاسم زاده نام پدر جبار دارای ۷۸۴۶ رای

۹ – رضا حاجی نام پدر فرضعلی دارای ۷۳۳۱ رأی

اعضا علی البدل شورای شهر شهریار:

۱- مرتضی احمدی نام پدر ارجعلی دارای ۷۲۲۵ رای

۲ – امیر مرادی نام پدر قاسم دارای ۶۷۱۷ رای
۳ – خانم فرشته عابدلو نام پدر اسمعلی دارای ۶۵۵۶ رای

۴ – میثم جعفری نام پدر ابوالفضل دارای ۶۴۲۱ رای

۵ – حکمعلی نجفی نام پدر محمد دارای ۶۰۰۹ رای

۶ – علی مهدور نام پدر حیدر دارای ۵۹۵۲ رأی

شهر شهریار