نتایح نهایی ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی در شهر جدید اندیشه
نتایح نهایی ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی در شهر جدید اندیشه
شهریار- شمارش آرای انتخابات شورای شهر اندیشه در بسیاری از شعب این شهر به اتمام رسیده و نفرات پیشتاز مشخص شده است.

برای دانلود کلیک کنید

شهر اندیشه