- شهریاریها - https://www.shahriariha.com -

اعضای بدن بیمار مرگ مغزی ساکن «شاهدشهر» به ۴ بیمار اهدا شد

شهریاریها : ظهر چهارشنبه عمل اهدا عضو مسلم خزایی جوان شاهدشهری در بیمارستان رسول اکرم تهران انجام شد.

بر اساس این گزارش این اهدا کننده پس از اینکه به دلیل عارضه مغزی به بیمارستان امام سجاد (ع) شهریار منتقل شده بود و پس از آن‌که مرگ مغزی این جوان به تأیید تیم پزشکان بیمارستان رسید با اقدام و رضایت خداپسندانه خانواده‌اش به بیمارستان رسول اکرم تهران جهت اهدا اعضا به بیماران نیازمند منتقل شد.

گفتنی است که پس از طی مراحل قانونی قلب، چشم، ۲ کلیه و کبد اهدا کننده برای انجام عمل پیوند به ۴ بیمار نیازمند استفاده شد.