یک رسانه‌ انگلیسی مدعی شد که یگان‌ موشک‌های اتمی روسیه در حال عزیمت به مرز با فنلاند هستند.

یک رسانه‌ انگلیسی مدعی شد که یگان‌ موشک‌های اتمی روسیه در حال عزیمت به مرز با فنلاند هستند.