رضا فلاح اظهارداشت: تیم های ارزیاب از هلال احمر شهداد، سیرچ و اندوهجرد به همراه اعضای خانه های هلال منطقه به کانون های وقوع زلزله اعزام شده اند که امیدواریم خسارتی به وقوع نپیوسته باشد….

رضا فلاح اظهارداشت: تیم های ارزیاب از هلال احمر شهداد، سیرچ و اندوهجرد به همراه اعضای خانه های هلال منطقه به کانون های وقوع زلزله اعزام شده اند که امیدواریم خسارتی به وقوع نپیوسته باشد.