پرونده تشکیل کابینه دولت سیزدهم با رای منفی نمایندگان مجلس به حسین باغگلی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش با ۱۶۴ رای منفی ناتمام ماند و حسین باغ‌گلی از نشستن بر صندلی وزارت در دولت سیزدهم بازماند. به این ترتیب اولین جلسه هیات دولت سیزدهم امروز با حضور 18…

پرونده تشکیل کابینه دولت سیزدهم با رای منفی نمایندگان مجلس به حسین باغگلی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش با ۱۶۴ رای منفی ناتمام ماند و حسین باغ‌گلی از نشستن بر صندلی وزارت در دولت سیزدهم بازماند. به این ترتیب اولین جلسه هیات دولت سیزدهم امروز با حضور 18 وزیر و تنها با یک صندلی خالی کار خود را آغاز خواهد کرد.