رکنا ورزشی: باشگاه هوادار به صورت رسمی به دیدار این تیم مقابل فجرسپاسی به صورت رسمی اعتراض کرد.

رکنا ورزشی: باشگاه هوادار به صورت رسمی به دیدار این تیم مقابل فجرسپاسی به صورت رسمی اعتراض کرد.