آنتونی بلینکن درباره حضور طولانی مدت در افغانستان گفت: هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که نشان دهد حضور طولانی‌تر ما می‌توانست به نیروهای امنیتی افغانستان کمک کند….

آنتونی بلینکن درباره حضور طولانی مدت در افغانستان گفت: هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که نشان دهد حضور طولانی‌تر ما می‌توانست به نیروهای امنیتی افغانستان کمک کند.