یک سیاستمدار بازنشسته جمهوریخواه اعتراف کرد در هفته‌های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری 1980 آمریکا، او مامور شد تا به رهبران ایران پیام دهد که گروگان های آمریکایی را تا بعد از برگزاری انتخابات آزاد نکنند….

یک سیاستمدار بازنشسته جمهوریخواه اعتراف کرد در هفته‌های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری 1980 آمریکا، او مامور شد تا به رهبران ایران پیام دهد که گروگان های آمریکایی را تا بعد از برگزاری انتخابات آزاد نکنند.