یکی از دلایل عدم پیروزی کارتر در انتخابات ریاست جمهوری 1980 آمریکا، بحران گروگانگیری اعضای سفارت آمریکا در تهران بود.

یکی از دلایل عدم پیروزی کارتر در انتخابات ریاست جمهوری 1980 آمریکا، بحران گروگانگیری اعضای سفارت آمریکا در تهران بود.