سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با مسئول دانستن دولت پیشین این کشور در مشکلات کنونی با ایران به دلیل خروج از توافق هسته‌ای، گفت: ما وضعیتی را به ارث برده‌ایم که هیچ یک از ما آرزوی آن را نداشتیم، باید بگویم با ایالات متحده به دلیل مسیری که دولت قبلی در پیش گ…

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با مسئول دانستن دولت پیشین این کشور در مشکلات کنونی با ایران به دلیل خروج از توافق هسته‌ای، گفت: ما وضعیتی را به ارث برده‌ایم که هیچ یک از ما آرزوی آن را نداشتیم، باید بگویم با ایالات متحده به دلیل مسیری که دولت قبلی در پیش گرفته بود، از نظر دیپلماتیک منزوی‌تر از ایران است.