رئیس ستاد کل نیروی هوایی آمریکا گفت، دولت چین از تمامی ابزارهای قدرت برای دستیابی به اهدافش استفاده می‌کند در حالیکه آمریکا عقب مانده است.

رئیس ستاد کل نیروی هوایی آمریکا گفت، دولت چین از تمامی ابزارهای قدرت برای دستیابی به اهدافش استفاده می‌کند در حالیکه آمریکا عقب مانده است.