خبرگزاری ایسنا، ویدئویی از کلثوم، قاتل سریالی مازندرانی را منتشر کرده که این زن جنایتکار به کشتن ۱۱ مرد اعتراف کرده است.

خبرگزاری ایسنا، ویدئویی از کلثوم، قاتل سریالی مازندرانی را منتشر کرده که این زن جنایتکار به کشتن ۱۱ مرد اعتراف کرده است.