موسوی در پاسخ به این سوال که اگر تغییر و تحولی در شرایط تیم ملی شود، در اردو می‌ماند، گفت: الان وقت تغییر و تحول نیست و باید با همین شرایط برویم. برخی تیم های درجه چند آسیا شرایط‌شان از ما بهتر است. شرایط ما از چند سال قبل بد بود، اما امسال فاجعه است….

موسوی در پاسخ به این سوال که اگر تغییر و تحولی در شرایط تیم ملی شود، در اردو می‌ماند، گفت: الان وقت تغییر و تحول نیست و باید با همین شرایط برویم. برخی تیم های درجه چند آسیا شرایط‌شان از ما بهتر است. شرایط ما از چند سال قبل بد بود، اما امسال فاجعه است.