رئیس‌جمهور چهارشنبه شب در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی ضمن تشریح دستاوردهای سفر به نیویورک درباره پرونده مهسا امینی گفت‌: من به عنوان یک مسوول عرض می‌کنم قصدمان در این قضیه شفاف‌سازی و اجرای عدالت است.……

رئیس‌جمهور چهارشنبه شب در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی ضمن تشریح دستاوردهای سفر به نیویورک درباره پرونده مهسا امینی گفت‌: من به عنوان یک مسوول عرض می‌کنم قصدمان در این قضیه شفاف‌سازی و اجرای عدالت است.…