معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه تصمیمات بسیار خوبی برای جبران خسارت‌ها در مناطق سیل‌زده اتخاذ شده است، گفت: پس از جمع‌بندی‌های نهایی از میزان خسارت‌ها، اعتبارات لازم اختصاص می‌یابد….

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه تصمیمات بسیار خوبی برای جبران خسارت‌ها در مناطق سیل‌زده اتخاذ شده است، گفت: پس از جمع‌بندی‌های نهایی از میزان خسارت‌ها، اعتبارات لازم اختصاص می‌یابد.