اقتصادنیوز: یکی از رهبران جنبش جهاد اسلامی فلسطین تأکید کرد که این جنبش به دلیل اظهارات مقامات رژیم صهیونیستی، به تمدید آتش‌بس خوش‌بین نیست….

اقتصادنیوز: یکی از رهبران جنبش جهاد اسلامی فلسطین تأکید کرد که این جنبش به دلیل اظهارات مقامات رژیم صهیونیستی، به تمدید آتش‌بس خوش‌بین نیست.