اولین حاشیه از سفر ابراهیم رئیسی به نیویورک برای شرکت در اجلاس سالانه سازمان ملل سوژه کاربران فضای مجازی شده است.

اولین حاشیه از سفر ابراهیم رئیسی به نیویورک برای شرکت در اجلاس سالانه سازمان ملل سوژه کاربران فضای مجازی شده است.