اقتصادنیوز: وزیر امورخارجه اردن درباره کشته شدن شیرین ابوعاقله، خبرنگار الجزیره در سرزمین‌های اشغالی اظهار کرد: همه شواهد نشان از کشته شدن خبرنگار الجزیره با شلیک نظامیان اسرائیلی دارد….

اقتصادنیوز: وزیر امورخارجه اردن درباره کشته شدن شیرین ابوعاقله، خبرنگار الجزیره در سرزمین‌های اشغالی اظهار کرد: همه شواهد نشان از کشته شدن خبرنگار الجزیره با شلیک نظامیان اسرائیلی دارد.