بهرام عین‌الهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عصر امروز در زنجان گفت: اصراری برای بازگشایی مدارس در مهرماه نداریم.

بهرام عین‌الهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عصر امروز در زنجان گفت: اصراری برای بازگشایی مدارس در مهرماه نداریم.