امیر سرتیپ صباحی‌فرد با اشاره به الحاق تجهیزات و سامانه‌های جدید به نیروی پدافند هوایی ارتش، گفت: سامانه‌های این نیرو لحظه به لحظه در حال تغییر و بهینه‌سازی هستند….

امیر سرتیپ صباحی‌فرد با اشاره به الحاق تجهیزات و سامانه‌های جدید به نیروی پدافند هوایی ارتش، گفت: سامانه‌های این نیرو لحظه به لحظه در حال تغییر و بهینه‌سازی هستند.