ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در گفت‌وگو با احسان گل محمدی، روزنامه نگار توجیهات عجیبی را درباره تخریب دروازه تاریخی غزنی مطرح کرد و گفت: احتمال ویران شدن آن بود چون باکیفیت و استاندارد نبود….

ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در گفت‌وگو با احسان گل محمدی، روزنامه نگار توجیهات عجیبی را درباره تخریب دروازه تاریخی غزنی مطرح کرد و گفت: احتمال ویران شدن آن بود چون باکیفیت و استاندارد نبود.