سرمربی تیم فوتبال فنرباغچه ترکیه به انتشار اخباری مبنی بر حضور مهدی طارمی در این تیم واکنش نشان داد.

سرمربی تیم فوتبال فنرباغچه ترکیه به انتشار اخباری مبنی بر حضور مهدی طارمی در این تیم واکنش نشان داد.