اقتصادنیوز: ایزدخواه، نماینده مجلس در صفحه شخصی خود با اعلام تبصره ای از طرح شفافیت قوای سه گانه نوشت: اغلب مصوبات مجلس شامل شفافیت آرای نمایندگان نخواهد شد….

اقتصادنیوز: ایزدخواه، نماینده مجلس در صفحه شخصی خود با اعلام تبصره ای از طرح شفافیت قوای سه گانه نوشت: اغلب مصوبات مجلس شامل شفافیت آرای نمایندگان نخواهد شد.