جنیفر ساکی اعلام کرد که که آمریکا در قبال ایران همواره دیپلماسی را ترجیح می‌دهد.

جنیفر ساکی اعلام کرد که که آمریکا در قبال ایران همواره دیپلماسی را ترجیح می‌دهد.