هفته هفدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران در شرایطی به پایان رسید که پرسپولیس صدرنشین رقابت‌های لیگ برتر، در اهواز و در جریان یک بازی پرحرف‌و‌حدیث، با یک گل نتیجه را به فولاد واگذار کرد….

هفته هفدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران در شرایطی به پایان رسید که پرسپولیس صدرنشین رقابت‌های لیگ برتر، در اهواز و در جریان یک بازی پرحرف‌و‌حدیث، با یک گل نتیجه را به فولاد واگذار کرد.