وزارت امور خارجه افغانستان اطلاعیه ای را در باره موضع دولت این کشور در باره نشست دوحه منتشر کرده و گفته است که طالبان با تصرف شهرها، مرتکب جنایات جنگی شده اند….

وزارت امور خارجه افغانستان اطلاعیه ای را در باره موضع دولت این کشور در باره نشست دوحه منتشر کرده و گفته است که طالبان با تصرف شهرها، مرتکب جنایات جنگی شده اند.