اطلاعیه مهم شرکت شهرک صنعتی صفادشت
اطلاعیه مهم شرکت شهرک صنعتی صفادشت
برنامه ریزی و مدیریت شایسته شهرک و همچنین تهیه و چاپ کتاب مرجع شهرک صنعتی صفادشت با هدف معرفی پتانسیل ها و توانمندیهای شرکتهای واقع در این شهرک، کانون افق آریایی به عنوان مجری طرح جهت مراجعه حضوری و کسب اطلاعات معرفی می شود.

به گزارش شهریاریها ، با عنایت به تصمیمات اتخاذ شده در جلسه هیات مدیره شرکت و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان ملارد مبنی بر لزوم جمع آوری اطلاعات ضروری و تهیه بانک اطلاعات جامع شهرک برای سیاست گذاری، برنامه ریزی و مدیریت شایسته شهرک و همچنین تهیه و چاپ کتاب مرجع شهرک صنعتی صفادشت با هدف معرفی پتانسیل ها و توانمندیهای شرکتهای واقع در این شهرک، کانون افق آریایی به عنوان مجری طرح جهت مراجعه حضوری و کسب اطلاعات معرفی می شود.

 لازم به ذکر است سوالات در دو قالب پرسشنامه عمومی و پرسشنامه تخصصی تدوین و طراحی شده است که اطلاعات فرم شماره ۱ (پرسشنامه تخصصی) صرفاً بصورت محرمانه در اختیار مدیریت شهرک قرار می گیرد و اطلاعات فرم شماره ۲ (پرسشنامه عمومی) به صورت رایگان در کتاب جامع اطلاعات شهرک منتشر و چاپ خواهد شد.

 ضمناً با توجه به انتشار و توزیع موثر این کتاب در شهرک و سایر شهرک های صنعتی استان و ادارات کل استانی و شهرستانی، جهت بهره مندی از فضاهای تبلیغاتی و یا کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره های ۰۲۱۶۵۱۹۷۵۴۳ و ۰۹۱۲۰۹۶۶۱۵۸ تماس حاصل فرمایید.