بنابر ابلاغیه وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارفرمایان صنفی تا پایان دی فرصت دارند با مراجعه به درگاه اینترنتی مربوطه و مشاهده تمام پذیرنده‌های خود، در خواست غیرفعال سازی، حذف یا ثبت جدید اقدام کنند….

بنابر ابلاغیه وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارفرمایان صنفی تا پایان دی فرصت دارند با مراجعه به درگاه اینترنتی مربوطه و مشاهده تمام پذیرنده‌های خود، در خواست غیرفعال سازی، حذف یا ثبت جدید اقدام کنند.