اطلاعیه شماره 2 ستاد انتخابات استان تهران
اطلاعیه شماره 2 ستاد انتخابات استان تهران

شهریاریها : « آموزش مجریان انتخابات »ستاد انتخابات استان تهران در اطلاعیه شماره 2 خود از اتمام آموزش تمامی مجریان انتخابات در استان خبر داد. براساس این اطلاعیه سطح یک این آموزش شامل تمامی فرمانداران ، بخشداران و مسئولان کمیته های ستاد انتخابات شامل آشنایی با آخرین قوانین و مقررات انتخابات و مدیریت سیاسی و […]

ستادشهریاریها : « آموزش مجریان انتخابات »ستاد انتخابات استان تهران در اطلاعیه شماره 2 خود از اتمام آموزش تمامی مجریان انتخابات در استان خبر داد.

براساس این اطلاعیه سطح یک این آموزش شامل تمامی فرمانداران ، بخشداران و مسئولان کمیته های ستاد انتخابات شامل آشنایی با آخرین قوانین و مقررات انتخابات و مدیریت سیاسی و به مدت 44 ساعت بود که با موفقیت به پایان رسیده است.

براساس این اطلاعیه کارشناسان انتخابات و فناوری اطلاعات تمامی فرمانداریهای و بخشداریها در آموزش سطح دو آموزش های لازم را در مجموع به مدت 88 ساعت گذرانده و آمادگی کامل را کسب کرده اند.

آموزش سطح سه ویژه اعضای شعب اخذ رأی ، نمایندگان فرمانداران ، کاربران و سرکاربران به مدت 12 ساعت با موفقیت به پایان رسیده است.

در کنار این آموزشها همچنین کلاسهای توجیهی آموزشی ویژه نمایندگان نامزدهای شوراهای شهر و روستا به طور کامل در سطح استان به اتمام رسیده است.

ستاد انتخابات استان تهران در پایان این اطلاعیه برآمادگی همه جانبه این ستاد برای برگزاری باشکوه انتخابات در 24 خرداد تأکید کرده است.